Care Dental Ypenburg – Uitstekende tandheelkundige zorg – Den haag
Uitstekende tandheelkundige zorg

Welkom bij Care Dental in Den Haag!

Wij hopen u binnenkort in onze praktijk te verwelkomen om samen te werken aan een gezond, fraai en duurzaam gebit.
Graag nemen wij de tijd om naar u te luisteren en uw wensen te bespreken.

Actuele Covid 19 informatie

Op basis van de richtlijnen van het RIVM en Leidraad Mondzorg Corona kan op verantwoorde en gepaste wijze de reguliere mondzorg plaatsvinden. Wij nemen hiervoor alle gevraagde voorzorgs- en hygiënemaatregelen in acht om veilige tandheelkundige zorg te kunnen leveren.

Wij volgen het landelijk beleid om alleen personen in de praktijk toe te laten als met grote zekerheid kan worden aangenomen dat zij gezond zijn. Daartoe is onderstaand vragenlijst opgesteld, wanneer u één van onderstaande vragen met “ja” beantwoordt en u heeft geen tandheelkundige klachten stelt u dan het bezoek aan de praktijk uit.

 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met Corona?
 • Bent u genezen van Corona korter dan 1 week geleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38’C)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?

Heeft u wel klachten neem dan contact op met de praktijk, zodat naar een oplossing gezocht kan worden.

Handhygiëne is een belangrijke maatregel om besmettingen te voorkomen. Bij betreden van de praktijk vragen wij uw handen te desinfecteren met handalcohol. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren.

Nog wat extra aanwijzingen:

 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen
 • Volg de aanwijzingen van ons team op.
 • Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
 • Wij ontvangen u graag maar schudden in deze periode even geen handen.
 • Voorafgaand aan de behandeling krijgt u een antibacteriële mondspoeling (1% waterstofperoxide) om uw mond te desinfecteren.
 • In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie voor Mondzorgpraktijken.