Behandelingen – Care Dental Ypenburg – Den haag
Uitstekende tandheelkundige zorg

Behandelingen

Binnenkomst

Bij binnenkomst in onze praktijk kunt u zich melden bij de receptie. Als u in het bezit bent van een barcode, kunt u uw kaart scannen. Zo kunnen wij in de agenda zien dat u er bent.

Doorgaans haalt een van onze assistenten u op uit de wachtruimte om u mee te nemen naar een van de behandelkamers. Onze preventieassistenten zijn bevoegd om zelfstandig de behandeling voor te bereiden. Het kan zijn dat zij bijvoorbeeld een gebitsreiniging uitvoeren, röntgenfoto’s maken en afdrukken en noodkronen vervaardigen.

Controle

Vrijwel iedereen heeft baat bij gebitsreiniging door een professionele medewerker. Meestal is het mogelijk om deze behandeling te combineren met de periodieke controle. Tijdens deze controle maken wij indien nodig ook foto’s. Andere behandelingen, zoals gaatjes vullen, gebeuren vaak niet tijdens de controle. U dient daarvoor een aparte afspraak te maken.

Bezoekt u iedere drie maanden of halfjaar de preventieassistentie? Dan kunt u om een combinatieafspraak vragen. U gaat dan voor of na de preventiebehandeling op controle bij de tandarts. Soms komt het voor dat het werkschema van de preventieassistent en de tandarts niet op elkaar aansluiten. In dat geval dient u twee aparte afspraken te maken.

Zijn er wijzigingen in uw persoonsgegevens, verzekeringstatus, gezondheid of medicijngebruik? Geef deze dan alstublieft aan ons door zodra u de praktijk bezoekt voor de periodieke controle.

Het eerste consult

Voor uw eerste afspraak trekken we wat meer tijd uit, zodat we goed kennis kunnen maken en een uitgebreid mondonderzoek kunnen uitvoeren. Over het algemeen voeren we tijdens deze eerste afspraak geen behandeling uit, tenzij daar een dringende reden voor is, bijvoorbeeld als u pijn heeft.

Tijdens het eerste consult bespreken we uw wensen, eventuele klachten en uw algemene gezondheid. Wij onderzoeken uitgebreid uw mond, gebit en tandvlees. Ook maken we röntgenfoto’s, zodat we een overzicht van uw gebitsituatie hebben.

Foto’s

Röntgenfoto’s zijn essentieel voor een goede diagnose. Daarom hebben wij 2 bitewing-foto’s van uw gebit nodig, eventueel aangevuld met een overzichtsfoto (OPG) van de gehele kaak.

Mocht uw vorige tandarts maximaal één jaar geleden nog foto’s hebben gemaakt, waaronder een OPG, ontvangen we deze graag digitaal voorafgaand aan uw eerste behandeling. In dat geval is het niet nodig dat we opnieuw foto’s maken.

Persoonlijk behandelplan

Met de uitkomst van het onderzoek en de foto’s bespreken wij uw gebitssituatie en de mogelijkheden om het gebit optimaal gezond te krijgen of te houden, inclusief een tijds- en kostenindicatie.

Soms plannen we een extra afspraak in voor een behandelplan, als uitgebreide behandelingen nodig zijn of als er meerdere mogelijkheden zijn om uw gebit te restaureren. Wij maken dan naar aanleiding van de intake en uw wensen graag een zorgplan voor de komende jaren.

De kosten van een eerste consult bedragen tussen de 70 en 130 euro. Dit is inclusief de overzichtsfoto.

Als financiële overwegingen een belemmering vormen om een behandelplan in één keer uit te voeren, kunnen we een plan in fasen opstellen, mits dit op tandheelkundig gebied geen problemen oplevert.

Wensen

Wij voeren behandelingen uit volgens zorgvuldig opgestelde protocollen. Daarbij doen we ons best om de tandheelkundige behandeling zo prettig mogelijk te laten verlopen. Behandelingen die pijnlijk kunnen zijn, voeren we in principe altijd onder lokale verdoving uit.

Heeft u vragen of wensen? Bespreek deze dan met ons, dan houden wij daar graag rekening mee. Duidelijke uitleg en een sfeer van wederzijds vertrouwen en respect zijn voor ons belangrijk.

Wachttijd

De tandartsen en het team zetten zich in om u binnen de geplande tijd te behandelen. Toch kunnen bij elke medische behandeling onvoorziene situaties optreden waardoor wij kunnen uitlopen met ons programma. In deze zeldzame situaties vragen we om uw begrip.