Kwaliteit van zorg – Care Dental Ypenburg – Den haag
Uitstekende tandheelkundige zorg

Kwaliteit van zorg

Om de kwaliteit van onze zorg optimaal te houden, werken wij aan de hand van NMT richtlijnen en -protocollen en HKZ normen. Deze waarborgen kwalitatief goede, veilige en patiëntgerichte zorg die is afgestemd op hedendaagse inzichten en technieken. We investeren doorlopend in verbeterde materialen en instrumenten.

Wij staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) dat eisen stelt aan nascholingsuren, visitatie en patiëntenenquêtes. Onze kennis en dienstverlening zijn altijd up-to-date.

Ons team volgt regelmatig cursussen en trainingen en houdt geregeld besprekingen. Onze tandartsen volgen bij- en nascholingen aan universiteiten, bezoeken congressen en beurzen, nemen deel aan studiegroepen en houden regelmatig intercollegiaal overleg en visitaties.

Heeft u vragen, kritiek of verbeterpunten? Of wilt u uw ervaring met ons delen? Laat het ons gerust weten via info@caredental.nl

KNMT Gevisiteerd

Om te peilen hoe het met de kwaliteit van de geboden zorg staat, heeft onze praktijk zich laten visiteren. Dit is gebeurd via onze beroepsvereniging KNMT, Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde.

visitatie

Tijdens een visitatie nemen daarvoor speciaal opgeleide tandartsen de praktijk onder de loep. Ze kijken naar:

  • – Of de praktijk de zaken goed organiseert;
  • – Of de praktijk wet- en regelgeving naleeft;
  • – Of de patiënt zorg krijgt volgens kwaliteitsnormen.

Na afloop van een visitatie ontvangt een praktijk een rapport met een evaluatie en aanbevelingen.  Met het rapport in de hand kan een praktijk verder werken aan het verbeteren van de door hen geboden kwaliteit. Bezoekt u een praktijk met het visitatielogo van de KNMT dan weet u dus zeker dat u bij een praktijk bent waar kwaliteit voorop staat!

Datum KNMT-visitatie
Onze praktijk is met goed gevolg gevisiteerd in het jaar 2016.